Tahun Akademik 2019/2020 Semester Gasal Prodi S1 Ekonomi Pembangunan

Sejarah Pemikiran Ekonomi
bothy dewandaru

Sejarah Pemikiran Ekonomi

Mata Kuliah ini membahas sejarah munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi yang dianut oleh pakar-pakar ekonom dunia